زبان ترکی : ضمایر شخصی ( فاعلی )

ضمایر شخصی

برای یادگیری زبان ترکی استانبولی باید مباحثی نظیر گرامر ، کلمات ، تلفظ ، جملات و … را یاد بگیرید تا بتوانید این زبان را به روان و کامل بیاموزید و بکار گیرید . مباحث مرتبط با گرامر در چند خط خلاصه نمیشود و به تمرین و پرداختن به مباحث مختلفی احتیاج دارد ، اما امروز به صورت خلاصه به ضمایر شخصی اشاره خواهیم کرد ، توجه داشته باشید ضمایر شخصی جزو پرکاربرد ترین ضمایر بحساب می آید و در ادامه راه برای یادگیری هرچه بهتر و ساخت جملات کمک زیادی به شما خواهد داشت .

ضمایر شخصی ( فاعلی ) şahıs zamirleri

من :  Ben

تو / شما  :         تلفظ ” سِن  /  سیز   Sen / Siz

او / مذکر  :         تلفظ ” اٌ  O

او / مونث :         تلفظ ” اٌ  O

او ( بی جان / حیوانات ) :    تلفظ ” اٌ  O

ما   :    تلفظ ” ما   Biz

آن ها   :    تلفظ ”  اٌنلار    Onlar

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Send a Message