رفتن به نوشته‌ها

ماه: آوریل 2021

صفت و حرف اضافه

توضیح گرامر
بعضی از صفت ها با حرف اضافه خاصی می روند. هیچ قانون دستوری وجود ندارد که حرف اضافه با کدام صفت مورد استفاده قرار گیرد ، بنابراین بهتر است سعی کنید آنها را با هم یاد بگیرید. برای کمک به شما در انجام این کار ، واژگان جدیدی را در دفترچه یادداشت خود با یک جمله یا عبارت بنویسید.