رفتن به نوشته‌ها

ماه: فوریه 2022

چرا باید برای یادگیری زبان در شرایط باشیم ؟

چرا باید برای یادگیری زبان در شرایط باشیم ؟

در شرایط قرار گرفتن برای انجام کاری بی نهایت می تواند کمک کننده باشد، ما افراد زیادی را دیده ایم که در حال یادگیری زبان هستند و برای یادگیری ماه ها و سال زمان صرف کرده اند.

زبان انگلیسی برای ترکیه ؟!

زبان انگلیسی برای ترکیه ؟!

همه مون دوست داریم به یک زبان غیر از زبان مادر مسلط شویم، طیف وسیع زبان های خارجی باعث سردرگمی  در میان افراد و دانشجویان علاقه مند شده است.

اما همیشه ما هنگامی که دانشجویان با ما صحبت میکنند و می گویند کدام زبان یاد بگیریم ابتدا به آن ها می گوییم چه هدفی و برای کدام کشور می خواهند اقدام کنند.