رفتن به نوشته‌ها

آموزش زبان ترکی استانبولی مطالب

صفت و حرف اضافه

توضیح گرامر
بعضی از صفت ها با حرف اضافه خاصی می روند. هیچ قانون دستوری وجود ندارد که حرف اضافه با کدام صفت مورد استفاده قرار گیرد ، بنابراین بهتر است سعی کنید آنها را با هم یاد بگیرید. برای کمک به شما در انجام این کار ، واژگان جدیدی را در دفترچه یادداشت خود با یک جمله یا عبارت بنویسید.

کاربرد نرم افزار های آموزش زبان

کاربرد نرم افزار های آموزش زبان

در عصر تکنولوژی ابزار هایی ساخته می شوند که بشر به آسودگی بتواند نیاز خود را رفع کند . در این میان با توجه به موضوع ما که درباره زبان است . اپلیکیشن زبان زیادی ساخته شده است . کافی است که به موتورهای جستجوگر مراجعه کنید و در میان نرم افزار هایی که ارائه شده است یکی را انتخاب کنید .

کتاب انگلیسی در 90 روز را حتما بخوانید

کتاب انگلیسی در 90 روز را حتما بخوانید

یک سری کتاب ها وجود دارد که کامل نیستند و شما را قطعا به سطح یک زبان نمی رسانند ، اما کاربرد خوبی دارند و در کوتاه زمان به شما کمک می کنند کمی جلو بیوفتید .

چه الزامی برای یادگیری انگلیسی وجود دارد ؟

چه الزامی برای یادگیری انگلیسی وجود دارد ؟

همیشه در گوش ما گفتند که انگلیسی یاد بگیرید ، ما هم هیچوقت گوش نکردیم یا دلی به انجام این کار ندادیم .

چقدر زمان برای یادگیری زبان آلمانی احتیاج است ؟

چقدر زمان برای یادگیری زبان آلمانی احتیاج است ؟ هر چه زمان برای یادگیری زبان بگذاریم کم گذاشتیم ، به دلیل اینکه زبان های خارجی…