رفتن به نوشته‌ها

ماه: نوامبر 2018

0 تا 100 در زبان ترکی استانبولی

0 تا 100 در زبان ترکی استانبولی

برای یادگیری اعداد در زبان ترکی استانبولی ، کار دشواری پیش رو ندارید کافی است که دقت داشته و شیوه آسان یادگیری آن را درک کنید ، در نظر داشته باشید در این مطلب شما را با اعداد یکان و دهگان آشنا خواهیم کرد و بزودی با صدگان ، هزارگان و ..