رفتن به نوشته‌ها

دسته: زبان آموز ترکی بخش اول

0 تا 100 در زبان ترکی استانبولی

0 تا 100 در زبان ترکی استانبولی

برای یادگیری اعداد در زبان ترکی استانبولی ، کار دشواری پیش رو ندارید کافی است که دقت داشته و شیوه آسان یادگیری آن را درک کنید ، در نظر داشته باشید در این مطلب شما را با اعداد یکان و دهگان آشنا خواهیم کرد و بزودی با صدگان ، هزارگان و ..

حروف الفبای ترکی استانبولی به فارسی

برای شروع یادگیری دوره آموزش زبان ترکی استانبولی ، شاید در ابتدا مهمترین چیزی باید با آن آسنا شوید الفبای و حروف آوانگاری آن زبان است . در این پست شما با حروف 29 حرفی زبان ترکی استانبولی آشنا خواهید شد .