رفتن به نوشته‌ها

ماه: سپتامبر 2020

کتاب انگلیسی در 90 روز را حتما بخوانید

کتاب انگلیسی در 90 روز را حتما بخوانید

یک سری کتاب ها وجود دارد که کامل نیستند و شما را قطعا به سطح یک زبان نمی رسانند ، اما کاربرد خوبی دارند و در کوتاه زمان به شما کمک می کنند کمی جلو بیوفتید .

چه الزامی برای یادگیری انگلیسی وجود دارد ؟

چه الزامی برای یادگیری انگلیسی وجود دارد ؟

همیشه در گوش ما گفتند که انگلیسی یاد بگیرید ، ما هم هیچوقت گوش نکردیم یا دلی به انجام این کار ندادیم .